Bite styr eq före dist, alltså vad som kommer från gitarren in i diststeget. Då påverkas attack, strängljud, tighthet i basen. Låg sättning för singlecoils högre för humbuckers. Låg sättning har mjukare top och mindre strängljud, hög sättning ökat övre mellanregister och diskant = hårdare, tightare. Normalläget är i mitten, funkar i de flesta situationer.

Bite påverkar bara crunch och leadkanalerna, hörs mest på låg gainsättning.

På en MK VII modifierad Marshall sitter Bitekontrollen på framsidan bredvid Mastervolymen.

Tidigare satt den på baksidan, se bild!

bite